Aday Memurlar 2 Aralık 2016, 22:56
Devlet Memuru

Memur Adayları, Güvenlik Soruşturmasına Tabi Tutulacak!

Reklam Alanı

Kamu personeli olmak isteyenler için güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılması zorunlu hale getirildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde bulunan, memuriyet için gereken şartlara bir yenisi daha eklendi. Eklenen şartlar için 676 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘den yararlanıldı.

Artık devlet memuru olma genel şartlarına güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma mecburiyeti eklendi. Bu yeni karar ile güvenlik soruşturması veya arşiv taraması yapılmadan devlet memurluğuna giriş yapılamayacak.

657 sayılı kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan devlet memurluğuna alınacak kişilerde aranacak genel şartlar, sekiz madde de şu şekilde oluştu:

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. 657 sayılı kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarına uymak.
  3. 657 sayılı kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartları kuralına uygun olmak.
  4. Kamu haklarının herhangi birinden mahrum olmamak.
  5. Bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı yapılan suçlar, rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, irtikap, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan mahkum olmamak.
  6. Askerlik ile ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik zamanı gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya ertelemiş olmak.
  7. 657 sayılı kanunun, engellileri kapsayan 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile görevini sürekli yapmasına engel bir akli hastalığı bulunmamak.
  8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Yazar Bilgileri

Talha Yılmazer talhayilmazer@memurluk.org
Yazar, henüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış.

Yorum Yap