Memurlar Kategorisi

Bu kategori için henüz bir açıklama girilmemiştir. Lütfen WordPress panelinizden "Kategoriler" kısmına girip, ilgili kategoriye açıklama giriniz.

Adalet Bakanlığı mevcut olan memur alım şartlarında değişikliğe gitti. 6 Aralık 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerde...
12 Aralık 2016, 23:15 Oku