Din Hizmetleri Personeli Kategorisi

Bu kategori için henüz bir açıklama girilmemiştir. Lütfen WordPress panelinizden "Kategoriler" kısmına girip, ilgili kategoriye açıklama giriniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli usullerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı bir şekilde akil işlemi yapmaktadır. Bilindiği üzere kamu kurumlarında atamalar, puantaj tablos...
1 Aralık 2016, 00:08 Oku