Aday Memurlar 14 Aralık 2016, 20:18
Memurlar

2016 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Reklam Alanı

Bu yıl katılım rekorunu kıran KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavını geride bıraktıktan sonra herkes tercihlerin ne zaman yapılacağı sorusunu sormaya başladı. Sınav sonuçlarının kısa süre önce açıklanması ise, bu sorunun cevabını daha fazla merak ettirdi. Bu haberimizde siz değerli memur adaylarının merak ettiği “KPSS tercihleri ne zaman başlıyor?” sorusuna cevap vereceğiz.

2016 KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra memur olma ümidi ile bekleyen adaylara tarihi ÖSYM verdi! Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 21 Aralık 2016 tarihinde tercih kılavuzunu resmi web sitesi üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

2016 KPSS’de Tercih Yapabilmek İçin Genel Şartlar

Malumunuz, ülkemizde son yaşanan olaylardan sonra daha sıkı prosedürler uygulanarak yapılan memur alımları için tercih yapacak adayların aşağıdaki şartları gözden geçirmesi gerekiyor. Şayet aşağıdaki şartlara uymuyorsanız yaptığınız tercih geçersiz sayılacaktır.

  • a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğü’ne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
  • b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)
  • c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak,yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
  • f) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığı engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Bu şartları sağlıyorsanız 21 Aralık 2016‘da yayınlanacak tercih kılavuzunu beklemelisiniz.

Yazar Bilgileri

Öznur Bayyiğit oznurbayyigit@memurluk.org
Yazar, henüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamış.

Yorum Yap